This is an archival copy of the hunt; links and emails may not function.

True Grit


63: TZYYS'U IGFFZY YGBHW

13: ZGFKZY VE FCV QGEEZYZXF IYHPGWGHXU EYVO FKZ WHUF FCV CVYWQ DRAU

64: HRFKVY VE GBXHKVZ (UGD) HXQ FKZ WHQS VE FKZ QZHQ UZH

13: HWG EVRJKF VXZ GX FKZ TRXJWZ

64: BZYS, BZYS FVRJK OHJGDHW EWSGXJ DHY

65: OZOIZY VE HWZM IZWW'U DWRI

13: HYFGUFU VE OHUFZY VE AVWZXFH HXQ ZXFZY UHXQOHX

63: EHOVRU UXVCOHX

64: VXZ CKV EVRJKF HXQ FGWWZQ EVY SVRY CZZ IGF KGWW HXQ JWZX

13: HXHNGX'U UVX EYVO KVFK

65: ZMAHXQGXJ UGMFGZU IYGFGUK ORUGD FZWZBGUGVX AYVJYHOOZ

13: KZ WGNZU IGJ KVOGXS HXQ KZ DHXXVF WGZ

13: OS WGFFWZ AVXS'U AYGXDZUU FCGWGJKF

64: HXS VE EGBZ DHFU GX FKZ UGOAUVXU

64: DKGWWS URDDZUUVY FV OVVXYHNZY